????????
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator
Πέμπτη, 07 Ιούνιος 2012 19:20
Εκτύπωση

1986 ?? ?????????? ???????? ??????????? ???????? ?????.

1988 XXXI Congresso Internazionale di Storia dellaMedicina /Bologna Italia.

1990 ?? ?????????? ???????? ??? ????????? ????????? ????????, ?????????????? ??? ?????????? ??? ???????? ?????????, ?????????.

1991 ??????????? ???????? ?????????????? ?????????? ??????? ????????? ????????? ??? ?????????? -?????.

1992 XIV Congress of the European Society of Cardiology, Barcelona Spain.

1992 3? ?????????? ???????? AIDS & ??????????? ????????????? ?????????. ?????.

1992 18? ?????? ?????????? ??????? ???????? ?????.

1992 1? ?????? ?????????? ???????? ?? ???? ? ????????? ??????? ??? ????????? ?????? ?? 2000 ?.?.?.?. ?????.

1992 ?? ?????????? ???????? ??? ????????? ????????? ????????, ?????????????? ??? ?????????? ??? ???????? ?????????, ???.

1993 19? ?????? ?????????? ??????? ???????? ?????.

1993 4? ?????????? ???????? AIDS & ??????????? ????????????? ?????????. ?????.

1993 ??????? ???????? ????? 2400 ?????? ???????? ???????? ??????? ?????.

1994 20? ?????? ?????????? ??????? ???????? ?????.

1994 International Meeting Skin Therapy Update ?94 Aghia Pelaghia, Crete.

1994 4? ?????????? ???????? ?????????????? ????????.

1994 5? ?????????? ???????? AIDS & ??????????? ????????????? ?????????. ?????.

1995 21? ?????? ?????????? ??????? ???????? ?????.

1995 6? ?????????? ????????????? ???????? ?????.

1995 V World Congress of International Society of Cosmetic Dermatology, Montecatini Therme Italy.

1996 International meeting on clinical Dermatology HOT LINE" Athens Greece.

1996 22? ?????? ?????????? ??????? ???????? ?????.

1996 5th EADV Congress, Lisboa - Portugal.

1996 35th International Congress on the History of Medicine- Kos.

1996 1? ?????-???????? ????????????? ????????, ??????? - ??????.

1997 3? ?????????? ???????? ????????? ?????.

1997 55th Annual Meeting of the American Academy of Dermatology -AAD, San Francisco, CA USA.

1997 23? ?????? ?????????? ??????? ???????? ?????.

1997 19th World Congress of Dermatology. Sydney Australia.

1998 ???????? ??????? ???????? ????????? ???????? ?????????????- ?????.

1998 7th EADV Congress, Nice France.

1998 MSSVD Spring Meeting, Astir Palace - Athens.

1998 24? ?????? ?????????? ??????? ???????? ?????.

1999 1st International Academy of Cosmetic Dermatology - IACD, Malta.

1999 25? ?????? ?????????? ??????? ???????? ?????.

1999 Clinical Dermatology Update, Florence Italy.

1999 XXth Annual Congress International Society for Dermatologic Surgery, Athens.

1999 57th Annual Meeting of the American Academy of Dermatology -AAD, New Orleans, LA USA.

1999 7? ?????????? ????????????? ???????? ?????.

1999 8th EADV Congress, -Amsterdam.

2000 3rd World Congress of the World Association for Laser Therapy, -Athens.

2000 XXIth Annual Congress International Society for Dermatologic Surgery - Madrid - Spain.

2000 2nd International Academy of Cosmetic Dermatology, IACD, Rio de Janeiro Brazil.

2000 Modern Trends in Skin Pharmacology Athens Dermatology Symposium, Athens.

2001 59t hAnnual Meeting of the American Academy of Dermatology - AAD, Washington, D.C. USA.

2001 27? ?????? ?????????? ??????? ???????? - ?????.

2001 8th International Conference on Thalassemia and the Hemoglobinopathies, Athens.

2001 Regional Meeting Medical Education in Dermatology International Society of Dermatology, Rhodes Greece.

2002 4? ?????-???????? ????????????? ????????, ???????- ??????.

2002 60th Annual Meeting of the American Academy of Dermatology, AAD - New Orleans, LA USA.

2002 28? ?????? ?????????? ??????? ???????? ?????.

2002 20th World Congress of Dermatology, Paris France.

2002 7th Congress of the European Society of Paediatric Dermatology, Barcelona Spain.

2002 XXIII Annual Congress International Society for Dermatologic Surgery, Oporto - Portugal.

2002 11th EADV Congress, Prague- Czech Republic.

2003 1st EADV Spring Symposium, Malta.

2003 29? ?????? ?????????? ??????? ???????? ?????.

2003 8? ?????????? ???????? ????????????? ???????????????, ???????????.

2003 XXIV Annual Congress International Society for Dermatologic Surgery, Berlin - Germany.

2004 30? ?????? ?????????? ??????? ???????? ?????.

2004 ?????????? ???????? ??????????? ???????? ??????????? 2004, ?.?.?.?. ?????.

2004 X World Congress of Paediatric Dermatology. Rome Italy.

2004 13th EADV Congress. Florence Italy.

2004 Conference on Sexually Transmitted Infections. Myconos Greece.

2005 3rd EADV Spring Symposium Sofia - Bulgaria.

2005 5? ?????-???????? ????????????? ????????, ???? ???? ??????.

2005 IV World Congress of International Academy of Cosmetic Dermatology, IACD, Palais de Congres de Paris.

2005 XVI Annual Congress International Society for Dermatologic Surgery in cooperation with the European Society for Laser Dermatology, Ireland

2005 14th EADV Congress, ExCel London UK.

2006 4th EADV Spring Symposium Saariselka- Lapland.

2006 64th Annual Meeting of the American Academy of Dermatology, AAD, San Francisco, CA USA.

2006 15th EADV Congress, Rhodes Greece.

2006 27th Annual Congress International Society for Dermatologic Surgery, Istanbul, Turkey.

2007 16th EADV Congress, Vienna Austria.

2007 9? ?????????? ???????? ????????????? ???????????????, Hilton - ?????.

2007 37th ESDR Annual meeting, Zurich Switzerland.

2007 21th World Congress of Dermatology, Buenos Aires Argentina.

2007 3o ???????? ??????? ?????????????? ?????? ?????.

2007 3rd Balkan Congress on the History of Medicine ???????????.

2008 66th Annual Meeting of the American Academy of Dermatology, AAD, San Antonio, TX USA.

2008 ?????????? ???????? ???????????? 2008-09-07 ?????????? ?????? ??S ????? ????.

2008 VIth World Congress of the International Academy of Cosmetic Dermatology, IACD, Lisbon Portugal.

2008 17th EADV Congress, Paris France.

2009 XIII COSMODERM and Joint Meeting of ESCAD and Hellenic Society of Dermatology and Venereology Athens.

2009 5th International Infection Control Conference of Theodor Bilharz Research Institute (TBRI) 3rd Egyptian Greek Training Course on Intensive Care Skills and Associated Infection control Protocols Cairo, Egypt.

2009 1? ?????????? ???????? ????????????? ? ???????????? ?????? ?????? ????????????? ??? ???????? ?????, ?????.

2009 6th EADV Spring Symposium, Bucharest - Romania.

2009 10th ICD International Congress of Dermatology Prague, Czech Rep.

2009 International Symposium Wax Moulages as Cultural Artefacts: Investigation, Conservation and Restoration, Dresden - Germany.

2009 1? ?????????? ???????? ?????????????? ??? ????????????, ?????.

2009 18th EADV Congress, Berlin Germany.

2009 11th IUSTI World Congress, Cape Town South Africa.